Bílým koním - Cop / Mick Jagger / Keith Richards

29.05.2010 08:07

      Hmi  G   Hmi      G

1. Bláznivý tvý tóny jsou,

    Ami        C      G         D

   za krokem bláznů tvý slova jdou,

    Hmi        G   Hmi       G

   bohatství snad nás zachrání,

    Ami       C       G      D

   nemáš to štěstí a já nadání.

 

    Ami   C   G      F          C

R: Bílým koním snad mávat teď smím,

    Ami   C   G       F         C

   bílým koním, jsou volní, to vím.

 

2. Já nemám nic, jen zpívám,

    jsem stále stejný, cítím se sám,

    mám touhy svý: pár koní mít,

    předhonit času běh, cválat a snít.

 

R: Bílým koním …

 

3. Tak žijem dál, zmizel i smích,

   pár cizích lidí do snů zhroucených,

   chtěl jsem jít pryč, zůstávám,

   dál s dvojí pýchou svejch pár koní mám.

 

      Ami   C   G       F         C

R: + bílým koním, jsou volní, to vím,

       G   F         C

     jsou volní, to vím ...