Křídla - Modrotisk

29.05.2010 08:31

 1. Přišel čas, já vím, musím jít, tak to chodí,

    andělé nebeští mě zvou.

    Čekat nechci dál, ta sláva za to stojí,

    až mě křídla přišijou.

 

R: Až mě křídla, bílý dají,

     závistí, zblednou pozůstalí,

     přátelé mi pokynou.

     Andělé, už karty ladí

     a hrát, hrát pak budou bez přestání,

     až mě křídla přišijou.

 

2. Tak tu stojím sám, v bílý roucho oděn

     a hledám známou tvář.

     Všichni stejní jsme, máme nad hlavou oheň,

      všichni máme svatozář.

 

R: Až mě křídla …

R: Až mě křídla …