Obzorem pádí - Vabank Unit

29.05.2010 08:32

 R: Obzorem pádí, divokej kůň,

     jen oči zavřít a věřit snům.

    Obzorem pádí, divokej kůň,

    vzpomínky dávných a dětských snů.

 

1. Po bludišti sám jdu a klopýtám

    a cítím jak duní ten cval,

    po každý se ztrácí a utíkám

    já bloudím a hledám ho dál.

 

R: Obzorem …

 

2. Bez cíle se dál městem protloukám

    tvou stopu už vítr svál,

    krokům dívčích bot tiše naslouchám

    bloud jsem a zůstanu dál.

 

R: Obzorem …

 

3. Po mracích ti svou zprávu posílám

    kéž s sebou mohou ji nést,

    snad se někde tam do nich zadíváš

    dřív než je rozpláče déšť.

 

R: Obzorem …