Pod střechou vikýř mám - Quartet / J. Skinner

29.05.2010 08:30

           G                                  C

1. Pod střechou vikýř mám, tam večer chodím sám,

         D                          G

   nad světem kolem rozhlížím se z něj,

                                                 C

   co vídám dětskejch snů a těch lidskejch příběhů,

    D                     G

   nejmíň na román má to děj.

 

2. Vím, že lidem nesluší se koukat jinejm do duší,

   já se vomlouvám, já nechtěl jsem bejt zlej,

   mě jen baví v lidech číst z týhle vejšky ptačích hnízd,

   nejmíň na román má to děj.

 

3. Je lidskej život snář, z vobrázků kalendář,

   a kdo můžeš, tak jen dobrý vyber z něj,

   i tak v něm stíny jsou a pořád zůstanou,

   nejmíň na román má to děj.

 

4.=1.