Stánky - Brontosauři / Nedvědi / Jan Nedvěd

29.05.2010 08:51

    D         G

1. U stánků na levnou krásu

    D            Edim

   postávaj' a smějou se času,

      D             A                   D

   s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.

 

2. Skleniček pár a pár tahů z trávy,

   uteče den jak večerní zprávy,

   neuměj' žít a bouřej' se a neposlouchaj'.

 

   D7    G                   A

R: Jen zahlídli svět, maj' na duši vrásky,

        D        Gmi

   tak málo je, málo je lásky,

      D            A                    D

   ztracená víra hrozny z vinic neposbírá.

 

3. U stánků na levnou krásu

   postávaj', a ze slov a hlasů

   poznávám, jak málo jsme jim stačili dát.

 

R: Jen zahlídli svět …

R: Jen zahlídli svět …