Zlatokop Jim - Neznámý autor

29.05.2010 08:50

 1. Na severu v malém claymu svém

   žil starý zlatokop Jim.

   Nikoho on neměl ve světě širokém,

   jen smečka psů žila s ním.

   A když soumrak tesklivý nad krajinou pad,

   zavolal si na své psi, které měl tak rád.

   Každý s těch psů se divnou touhou chvěl,

   když starý zlatokop pěl.

 

R: Plakala noc, plakala nad námi,

   plakal i bledý měsíc mezi hvězdami.

   Když pláče noc i já se rozpláči,

   kdo mi mé staré oči jednou zatlačí.

   Jen ohňů zář a němou tvář kol sebe mám když umírám.

 

2. Dávno už nežije zlatokop starý,

   dávno zem ho kryje

   a v jeho chejmu útulném

   dávno už jiný žije.

   Smečka psů už zvlčela, rozprchla se v dál,

   zemřel starý zlatokop co ji miloval.

   Když nad řekou vyje měsíc bílý,

   nad hrobem smečka kvíli.

 

R: Plakala noc, plakala nad námi ...